Γυναικείο Ησυχαστήριο Ελευθερώτριας

Γυναικείο Ησυχαστήριο Υπεραγίας Θεοτόκου ΕλευθερώτριαςΒρίσκεται σε μια πανοραμική περιοχή του Λαγοπόδου, πολύ κοντά στο Ναό της Αγίας Μαύρας. Ιδρύθηκε το 1962 από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκέλμπεση, Πνευματικό Πατέρα σήμερα του Ησυχαστηρίου.

Ηγουμένη: Μοναχή Μαγδαληνή Μπακέα.

Ηγουμενοσύμβουλοι: Μοναχή Συγκλητική Καψάσκη και Μοναχή Διονυσία Αλεβίζου.
Μοναχές 15.
Τηλ: 2695092226